Microsofts Linuxverktyg blir fristående app i Windows 11