Mindre fysisk aktivitet – covid-19 ledde till ökad fetma bland barn