Molninfrastruktur växer kraftigt – investeringar väntas bli 930 miljarder i år