Musks miljardersättning för hög – nu ogiltigförklarad av domare