Myndigheten backar: Easee slipper åtgärda 100 000 boxar