New York inför lag som förbjuder all bilförsäljning till 2035