Nordea beslutar om ordinarie utdelning den 1 oktober