Nordnet hade brister i blankningsrutiner som ej informerades till FI – Di