Nu måste företagsanvändare betala för Docker Desktop