Nu ska Google Maps göra det lättare att undvika folk