Nyfosa utvärderar alternativ för innehav i Söderport