Olaglig gruvdrift ökar i Amazonas: ”Förvånade över mängden”