OpenAI introducerar GPT-4o som kan tolka ljud, bild och text i realtid