OpenAI närmar sig Samantha i Her genom mänskligt tal [Opinion]