Operatören släpper Teams-alternativ för offentlig sektor