Oscar Properties andra rekonstruktionsansökan avslås