Otroliga mängder djur har skickats ut i rymden – har du koll på dem?