Penningmarknadens ettåriga inflationsförväntningar ligger still