Pensionsmyndigheten granskar sin investering i Heimstaden