Pinsamt för en elitförening – där måste förändring ske