Polis i USA söker om tillstånd att låta robotar använda dödligt våld