Prime Cyber Security får sanktionsavgift för sen flaggning i Fingerprint Cards