Produktutveckling – AFRY

På AFRY hanterar vi holistiska systemparametrar varje dag. Vi erbjuder all den kompetens som behövs för att upptäcka, designa, utveckla och driva utvecklingen av nästa generations produkter och system. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att stötta utmaningar från affärs- och teknikaspekter till detaljer kring produkterna och deras värdekedjor, mänskliga perspektiv och hållbarhet när det gäller både påverkan och prestanda. 

Vi gör detta i en mängd olika format – vi skapar nyckelfärdiga produktlösningar, driver tekniköverföring, inrättar tvärfunktionella agila team eller tillämpar resurser och kunskaper.

Våra kunder finns representerade inom telekom, medicinteknik, konsumentvaror, försvarssystem, mobilitet och robotik.

Vilken är din utmaning? Vi vill gärna ta oss an den. 

Våra områden

 • Efterlevnad och kvalitetsstyrning
 • Inbyggda lösningar
 • IoT
 • Medicintekniska produkter
 • Mekanisk design
 • Molntjänster
 • Produktdesign
 • Produktion och industrialisering
 • Teknisk dokumentation
 • Test & Verifiering för produkter
 • Visualisering och animering

Previous Post
Next Post