”Putin förbjuder västerländska investerare att sälja ””viktiga”” innehav”