Räntefonder i motvind – nytt rekord för fondförmögenheten