Rapport från Easee: Så sällan inträffar fel med laddboxarna