Rapport: Stora brister vid bygget av prestigesatsningen