Rasismen drar ner dig tillräckligt djupt att du inte vågar spela”