Regeringen vill ge Cementa mer tid genom lagändring