Relationen mellan mediehusen och nätjättarna under förändring – Facebook alltmer marginaliserat