Rutger Arnhult: ”Finansieringsförutsättningarna är magiska”