Rykte om hög lön – här är den populäraste utbildningen