Så flyttade Ericsson 90 procent till molnet och slog sitt eget mål