Så kan bopriserna påverkas av de mjukare signalerna