Så kopplas bilen upp – med svenska satellitterminalen