Så ska den sista kinesiska draken övertyga i Europa