Så vill uppstickaren samla in klimatförstöraren från vattenkraftverken