Säkerhetsforskare visar attack med trådlösa laddare