Savelends vd Ludwig Pettersson lämnar sin tjänst på grund av sjukdom