”SBB ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet, höjer prognos för 2021”