SCB: Oförändrad lönsamhet inom näringslivet under årets första kvartal