Skandalen är så mycket större än Anna Kinberg Batra