Små och enkla att installera – stort intresse för balkongkraftverk