Solpaneler så billiga att de används som staket: ”Ohållbart billiga”