Spionprogrammet Spyfone förbjuds att fortsätta sin verksamhet