Startup har använt generativ AI för att redigera mänskligt DNA