Startup har lyckats koppla upp sig mot en satellit med bluetooth