”Staten bör satsa mer på laddning – en nödvändig och historisk omställning”