Statens personadressregister tas över i egen regi av Skatteverket