Stater använder spyware för att övervaka journalister och andra